• 080-3603-8044
  • kudoaki@gmail.com
  • Achi, Japan

Bạn có ngại bắt chuyện với người lạ không?

Bạn có ngại bắt chuyện với người lạ không? Nếu ai hỏi Aki câu này, chắc phải mất vài giây suy nghĩ để trả lời sao cho đúng với trường hợp của bản thân. Thú thật, Aki ngại bắt chuyện với người Nhật. Một phần vì mình mở miệng ra là người ta biết ngay người nước ngoài rồi tự […]