• 080-3603-8044
  • kudoaki@gmail.com
  • Achi, Japan

THUẾ TIÊU DÙNG SẼ TĂNG LÊN 15%???

【 THUẾ TIÊU DÙNG SẼ TĂNG LÊN 15%】 コロナ復興で消費税15%? Mấy ngày nay, thông tin báo Nhật bình luận rôm rả, rỉ tai nhau về việc “Bộ tài chính đang lên kế hoạch phục hồi “hậu Corona” bằng cách muốn tăng thuế tiêu dùng từ 10% lên 15%” Dân đen như Aki đọc tới câu này là muốn sôi máu rồi. […]