• 080-3603-8044
  • kudoaki@gmail.com
  • Achi, Japan

Liên hệ

Có một câu nói mà Aki vô cùng yêu thích

"You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will"
Stephen King

"Cuộc sống muôn vàn sắc màu. Hãy tô cho mình một sắc màu riêng biệt nhất "

Đừng ngần ngại chia sẻ cho Aki câu chuyện của bạn
Kudo Aki

kudoakijp@gmail.com

+81 80 3603 8044